fundacje.pl - Portal organizacji pożytku publicznego w Polsce    

 INFORMACJE

mailWyślij wiadomość
mailZdjęcia użytkownika
mailOgłoszenia użytkownika
 
fundacje.pl
 
fundacje.pl
 
nazwa skróconaFE "Silesia"
nazwa rozszerzonaFundacja Ekologiczna "Silesia"
ulicaM. Gierlotki 10
kod pocztowy/gmina/miasto40-688 Katowice
województwo/stanśląskie
krs/regon/NIP0000052150 / 001396247 / 634-01-96-873
telefon / fax322058466 / 322011410
adres WWWwww.rcee.katowice.pl
adres emailbiuro@rcee.katowice.pl
nazwa bankuING Bank Śląski
numer konta bankowego60 1050 1214 1000 0007 0000 9616
kategoriaOchrona środowiska
 
 Zdjęcia      Ogłoszenia      Mapa
 
opis działalności
Fundacja Ekologiczna „Silesia” rozpoczęła swoją działalność 25 kwietnia 1989 roku jako organizacja pozarządowa. Działalność Fundacji ma na celu :
- stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności
- prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz organizowanie szkoleń związanych z ochroną środowiska w tym z ochroną przyrody dla społeczeństwa i młodzieży wszystkich szczebli nauczania
- wspomaganie i współfinansowanie działań gospodarczych na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim
- organizację działań dla wdrażania technik i rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska
- gromadzeniu środków materialnych z przeznaczeniem na organizację i współfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja w okresie swej działalności prowadzi:
- coroczne szkolenia tematyczne dla młodzieży lub służb profesjonalnych w gminach i powiatach oraz dla zakładów przemysłowych, szkolenia tematyczne związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, z gospodarką odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi
- konkursy na najlepsze rozwiązanie ograniczające emisję do atmosfery zanieczyszczeń gazowych
- konkursy na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w uczelniach publicznych i niepublicznych województwa śląskiego
- konkursy na najlepiej prowadzona edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo – wychowawczych województwa śląskiego
- prowadzi bibliotekę ekologiczną i rozpowszechnia materiały edukacyjne, książki, programy szkoleniowe i biuletyny z zakresu ekologii i ochrony środowiska
- prowadzi filmotekę i wypożyczalnię filmów ekologicznych w ramach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
- organizuje wystawy, seminaria i konferencje naukowo – techniczne
- prowadzi akwizycję i marketing dla instytucji, firm i zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie ochrony środowiska
- wykonuje analizy i raporty oddziaływania na środowisko przez obiekty technologiczne i zakłady przemysłowe
- zajmuje się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji ekologicznych
- zajmuje się doradztwem przy wyborze technologii w ramach projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Ważniejsze osiągnięcia Fundacji w ramach dotychczasowej działalności :
- współudział w pracach związanych z wieloletnim programem zagospodarowania ubogich terenów przemysłowych na Śląsku, w którym Fundacja Ekologiczna „Silesia” prowadzi, organizuje i finansuje przedsięwzięcia w ramach akcji „Posadź swoje drzewko” współuczestnicząc w budowie ponad 2000 terenowych placówek oświatowo – wychowawczych głównie przyszkolnych ogrodów i arboretów do nauki biologii, przyrody i nauki o środowisku
- wydaje corocznie pakiety edukacyjne dla nauczycieli o tematyce związanej z ochrona przyrody oraz ochroną środowiska naturalnego
- rozpowszechnia książki i materiały do nauki biologii, przyrody i nauki o środowisku – średnio rocznie około 3000 książek
- rozpowszechnia i udostępnia 144 filmy o tematyce związanej z ochroną i rewitalizacją środowiska przyrodniczego, organizując jednocześnie coroczne przeglądy filmów oświatowych
- dla służb profesjonalnych w gminach i powiatach Fundacja organizowała szkolenia w zakresie ustawodawstwa ekologicznego i racjonalnej gospodarki odpadami oraz ich wykorzystania w gospodarce
- Fundacja prowadziła i organizuje tematyczne szkolenia związane ze szkodliwością substancji i materiałów niebezpiecznych dla środowiska jak azbest i pochodne udzielając certyfikaty i zaświadczenia uczestniczącym w szkoleniach
- Fundacja wykonywała i opracowuje operaty i analizy zanieczyszczeń mające wpływ na środowisko oraz pozwolenia zintegrowane
- wnioski o finansowanie zadań inwestycyjnych opracowywane przez Fundację pozwoliły na uzyskanie wielu wyróżnień i nagród oraz „Laurów” za osiągnięcia techniczne związane z ochroną naturalnego środowiska.

Fundacja dysponuje:
- zapleczem organizacyjno – technicznym i finansowym
- specjalistyczną biblioteką zawierającą prawie 700 tytułów
- filmoteką filmów edukacyjnych nt. ochrony środowiska – w sumie 144 tytuły
- doświadczeniem w zakresie opracowywania raportów oddziaływania na środowiskowe
- zespołem ekspertów i specjalistów różnych dziedzin angażowanych do opracowywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych
- doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków na finansowanie zadań inwestycyjnych ograniczających wpływ na środowiskowe
- dysponuje zapleczem do opracowywania audytów, ekspertyz i opinii do opracowań projektowych związanych z ochroną środowiska.
 
 
 
  O NAS WIADOMOŚCI REKLAMA REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT