fundacje.pl - Portal organizacji pożytku publicznego w Polsce    
 
 
 
       mojaRodzina.eu
       sefir.pl
 
WYSZUKIWARKA FUNDACJI
 Nazwa    
 Kategoria 
 Województwo 
Załóż nowe konto
Zapomniałeś hasła?
  Dane osobowe i Polityka Ochrony Prywatności fundacje.pl
(załącznik nr 1 do Regulaminu)


1. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami zdefiniowanymi poniżej.

2. Administratorem danych osobowych jest "JPM-Soft" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciel i administrator serwisu fundacje.pl. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Dodatkowo wraz z rejestracją, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis fundacje.pl w celach statystycznych i marketingowych. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości, także przez następców prawnych firmy "JPM-Soft" Sp. z o.o.

5. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki, próby włamania lub innego działania na jej szkodę, bądź w sytuacji naruszenia powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie następuje zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, żądania aktualizacji i ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z pkt 2..

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 
 
  O NAS WIADOMOŚCI REKLAMA REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT